معنی و ترجمه کلمه مانند کاسه زانو به انگلیسی مانند کاسه زانو یعنی چه

مانند کاسه زانو

patellate
patelliform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها