معنی و ترجمه کلمه flying lines به فارسی flying lines یعنی چه

flying lines


معمارى : لوله هاى متحرک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها