معنی و ترجمه کلمه گارى به انگلیسی گارى یعنی چه

گارى

cart
gharry
tumbrel
tumbril
wain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها