معنی و ترجمه کلمه گرده افشان به انگلیسی گرده افشان یعنی چه

گرده افشان

pollenizer
pollinator
polliniferous
pollinizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها