معنی و ترجمه کلمه گلوله تفنگ به انگلیسی گلوله تفنگ یعنی چه

گلوله تفنگ

bullet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها