معنی و ترجمه کلمه گواه به انگلیسی گواه یعنی چه

گواه

evidence
proof
testifier
voucher
warranter
witness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها