معنی و ترجمه کلمه authorized به فارسی authorized یعنی چه

authorized


مجاز،در اختيار قرار داده شده
قانون ـ فقه : ماذون
علوم نظامى : مجاز به اجازه استفاده داده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها