معنی و ترجمه کلمه calibration به فارسی calibration یعنی چه

calibration


واسنجى ،تنظيم دستگاه بى سيم ،تصحيح کردن تنظيم کردن ،درجه بندى
کامپيوتر : کاليبره کردن
معمارى : زينه بندى
شيمى : درجه بندى
روانشناسى : واسنجى
زيست شناسى : درجه بندى
ورزش : تنظيم
علوم هو ايى : تنظيم الات دقيق
علوم نظامى : خصلت يابى ،کاليبر سنجى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها