معنی و ترجمه کلمه cutting به فارسی cutting یعنی چه

cutting


برش کارى ،مقطع ،برنده ،قلمه گياه ،قلمه زنى ،برش روزنامه
علوم مهندسى : برش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها