معنی و ترجمه کلمه day به فارسی day یعنی چه

day


روز،يوم
قانون ـ فقه : يوم
علوم هوايى : روز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها