معنی و ترجمه کلمه day fighter به فارسی day fighter یعنی چه

day fighter


هواپيماى رهگيرى روزانه
علوم نظامى : جنگنده رهگير مخصوص عمليات روزانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها