معنی و ترجمه کلمه fake به فارسی fake یعنی چه

fake


جمع کردن طولى( طناب)،تقليد،جعل ،حلقه کردن ،پيچيدن ،جا زدن ،وانمود کردن
علوم دريايى : جمع کردن طولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها