معنی و ترجمه کلمه armored به فارسی armored یعنی چه

armored


زرهدار
علوم نظامى : زرهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها