معنی و ترجمه کلمه danger space به فارسی danger space یعنی چه

danger space


فضاى خطرناک
علوم نظامى : فضاى هوايى خطرناک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها