معنی و ترجمه کلمه first defense gun به فارسی first defense gun یعنی چه

first defense gun


تيربار منطقه جلو
علوم نظامى : جلوترين تيربار دفاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها