معنی و ترجمه کلمه get in به فارسی get in یعنی چه

get in


جمع اورى کردن ،وصول کردن ،سوار شدن ،انتخاب شدن ،وارد شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها