معنی و ترجمه کلمه ظهر به انگلیسی ظهر یعنی چه

ظهر

dorsum
meridian
midday
noon
noonday
noontide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها