معنی و ترجمه کلمه vary به فارسی vary یعنی چه

vary


نوسان کردن ،تغيير دادن ،تغيير کردن ،تغيير داد،تغييردادن ،عوض کردن ،دگرگون کردن ،متنوع ساختن ،تنوع دادن به ،فرق داشتن
علوم مهندسى : تغيير کردن اختلاف داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها