معنی و ترجمه کلمه folk به فارسی folk یعنی چه

folk


مردم ،گروه ،قوم وخويش ،ملت
روانشناسى : قوم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها