معنی و ترجمه کلمه fraction به فارسی fraction یعنی چه

fraction


جزء،کسرى از،بخشى از،کسر( در رياضيات)،شکستن ،شکستگى ،ترک خوردگى ،شکاف ،برخه ،کسر( کسور)،بخش قسمت ،تبديل بکسر متعارفى کردن ،بقسمتهاى کوچک تقسيم کردن
علوم مهندسى : خرده
شيمى : کسر
روانشناسى : کسر
علوم نظامى : درصد ى از قسمتى از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها