معنی و ترجمه کلمه gangling به فارسی gangling یعنی چه

gangling


spindling(، )lankyطولانى و دراز،بلند تراز حد معمول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها