معنی و ترجمه کلمه get wind of something به فارسی get wind of something یعنی چه

get wind of something


پى بچيزى بردن ،از چيزى بو بردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها