معنی و ترجمه کلمه golf به فارسی golf یعنی چه

golf


بازى چوگان يا گلف
ورزش : بازى بصورت انفرادى يا دونفره يا چهارنفره

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها