معنی و ترجمه کلمه grid strength به فارسی grid strength یعنی چه

grid strength


علوم مهندسى : سيگنال شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها