معنی و ترجمه کلمه grid به فارسی grid یعنی چه

grid


زمين فوتبال ،مختصات شبکه بندى جهانى ،پلاک در باطرى ،شبکه بندى جغرافيايى ،سيم ،مدار،سيخ شبکه اى ،رشته هاى درهم و برهم راه اهن و مانند ان ،دريچه سوراخ سوراخ ،سيخ دار کردن ،با رشته ها و ميله هاى درهم و بر هم مجهز کردن ،کباب کردن ،تورى
علوم مهندسى : شبکه
کامپيوتر : شبکه
معمارى : شبکه چهارخانه
روانشناسى : صفحه
ورزش : موقعيت اتومبيلها در شروع مسابقه
علوم هوايى : شبکه
علوم نظامى : شبکه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها