معنی و ترجمه کلمه grid anode characteristic به فارسی grid anode characteristic یعنی چه

grid anode characteristic


علوم مهندسى : منحنى مشخصه شبکه - جريان اند

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها