معنی و ترجمه کلمه grid bias battery به فارسی grid bias battery یعنی چه

grid bias battery


پيل پلاريزاسيون شبکه ،باطرى شبکه پيل پلاريزاسيون
علوم مهندسى : باطرى باياس شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها