معنی و ترجمه کلمه hang به فارسی hang یعنی چه

hang


توپ هوايى ،اويزان کردن ،بدار اويختن ،مصلوب شدن ،چسبيدن به ،متکى شدن بر،طرزاويختن ،مفهوم ،ترديد،تمايل ،تعليق
ورزش : قرار گرفتن گوى گلف در سرازيرى دويدن اهسته تر از حد انتظار اسب اويزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها