معنی و ترجمه کلمه happening به فارسی happening یعنی چه

happening


اتفاق ،رويداد،پيشامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها