معنی و ترجمه کلمه head butt به فارسی head butt یعنی چه

head butt


ورزش : با سر به حريف زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها