معنی و ترجمه کلمه impulse starter coupling به فارسی impulse starter coupling یعنی چه

impulse starter coupling


الکترونيک : جفتگرى ضربه ساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها