معنی و ترجمه کلمه دربسته گذاشتن به انگلیسی دربسته گذاشتن یعنی چه

دربسته گذاشتن

parcel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها