معنی و ترجمه کلمه highway به فارسی highway یعنی چه

highway


شينه جامع ،چند راهه ،چند رشته اى اتوبان ،شاهراه ،بزرگراه ،راه
علوم مهندسى : شاهراه
کامپيوتر : شاهراه
عمران : شاه راه
معمارى : شاهراه
قانون ـ فقه : شارع عام
علوم نظامى : شاهراه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها