معنی و ترجمه کلمه p is nine points of the law به فارسی p is nine points of the law یعنی چه

p is nine points of the law


تصرف شرط عمده مالکيت است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها