معنی و ترجمه کلمه interact به فارسی interact یعنی چه

interact


متقابلا اثر کردن ،فعل و انفعال داخلى داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها