معنی و ترجمه کلمه judicial به فارسی judicial یعنی چه

judicial


قاطع ،قطعى ، )judiciary(قضايى ،شرعى ،وابسته بدادگاه
قانون ـ فقه : قضايى ،داورى کننده
روانشناسى : قضايى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها