معنی و ترجمه کلمه lag به فارسی lag یعنی چه

lag


پس افتادن ،عقب افتادن ،پس فاز،زدن گوى از وسط زمين به مرز براى تعيين اغازکننده بازى( کروکه)،کندى ،لنگى ،واماندگى ،عقب ماندگى ،عقب ماندن ،لنگيدن ،پس افت ،تاخير کردن
علوم مهندسى : پس افت
روانشناسى : پس افتادگى
بازرگانى : تا خير زمانى
ورزش : زدن گوى از وسط زمين به مرز براى تعيين اغازکننده بازى
علوم هوايى : تاخير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها