معنی و ترجمه کلمه marasmus به فارسی marasmus یعنی چه

marasmus


(گ.ش ).قارچ کوچک سفيد هاگ
روانشناسى : پژمردگى جسمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها