معنی و ترجمه کلمه mixture control به فارسی mixture control یعنی چه

mixture control


علوم هوايى : کنترل مخلوط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها