معنی و ترجمه کلمه demilitarize به فارسی demilitarize یعنی چه

demilitarize


از حالت نظامى درامدن ،غيرنظامى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها