معنی و ترجمه کلمه depth of draw به فارسی depth of draw یعنی چه

depth of draw


علوم مهندسى : عمق کشش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها