معنی و ترجمه کلمه notice به فارسی notice یعنی چه

notice


تذکر،اگاهى ،اعلاميه ،اگهى ،خبر،اعلان ،توجه ،اطلاع ،اخطار،ملتفت شدن ،ديدن ،شناختن ،ملاحضه کردن
قانون ـ فقه : اخطار کردن به
بازرگانى : اگاهى ،اخطار
علوم نظامى : قابل توجه دستور اماده باش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها