معنی و ترجمه کلمه pause به فارسی pause یعنی چه

pause


توقف ،وقفه ،درنگ ،مکث کردن
کامپيوتر : فرمانPAUSE
روانشناسى : مکث


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها