معنی و ترجمه کلمه activity quotient به فارسی activity quotient یعنی چه

activity quotient


روانشناسى : بهر فعاليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها