معنی و ترجمه کلمه adjustment به فارسی adjustment یعنی چه

adjustment


تصفيه ،سازگارى ،تطبيق ،(حق ).تسويه ،اصلاح ،(مک ).ميزان ،الت تعديل ،اسباب تنظيم
علوم مهندسى : تنظيم
عمران : تنظيم و ميزان کردن
قانون ـ فقه : تعديل
روانشناسى : تعديل
زيست شناسى : همسازى
بازرگانى : رسيدگى ،تطبيق
علوم نظامى : تنظيم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها