معنی و ترجمه کلمه pound foolish به فارسی pound foolish یعنی چه

pound foolish


ولخرج در مبالغ بزرگ ،گشاد باز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها