معنی و ترجمه کلمه preference به فارسی preference یعنی چه

preference


برترى ،رجحان ،ترفيع ،مزيت ،اولويت ،تقدم
قانون ـ فقه : تبعيض متقلبانه بين غرماء
روانشناسى : رجحان
بازرگانى : رجحان ،ترجيح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها