معنی و ترجمه کلمه multiple address message به فارسی multiple address message یعنی چه

multiple address message


کامپيوتر : پيام چند ادرسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها