معنی و ترجمه کلمه he is half your weight به فارسی he is half your weight یعنی چه

he is half your weight


وزن او نصف وزن شما است ؟

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها