معنی و ترجمه کلمه فرافرست پذیرى به انگلیسی فرافرست پذیرى یعنی چه

فرافرست پذیرى

transmissivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها